ДОКУМЕНТАЦИЯ


Концепцията за пространствено развитие на община Пловдив 2015 съдържа текстови и графични материали, публикувани на следните линкове в PDF формат:

Текст
Графика
Обратна връзка за мнения и препоръки